ŘÍZENÍ KVALITY

Nejlépe reglementovaný. Náš  systém managementu splňuje požadavky normy EN ISO/IEC  17025. Tato norma stanovuje požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Kromě požadavků na organizaci a kvalifikaci pracovníků  to rovněž znamená důsledné sledování Vašich zaslaných vzorků, od jejich příjmu až po vystavení protokolu o zkoušce. Základní pravidla našeho systému managementu jsou definována v příručce jakosti, kterou je možno si na přání prohlédnout.

Vysoké nároky. Analýzy jsou prováděny, pokud možno v souladu s mezinárodními standardizovanými předpisy a kontrolovány prostřednictvím pravidelných opatření k zajištění  kvality. To zahrnuje mimo jiné účast v programech mezilaboratorního porovnávání  nebo zkoušení způsobilosti (k dispozici na vyžádání). Součet opatření přijatých k zajištení kvality zaručuje srovnatelnost a reprodukovatelnost  výsledků analýz a nabízí tak maximální spolehlivost, pokud jde o laboratorní vyšetření.

Dodržování požadavků EN ISO/IEC 17025 je pravidelně kontrolováno německým akreditačním orgánem DAkkS.

Osvědčení o akreditaci

Od 13. května 2013 je laboratoř Kneißler akreditována německým orgánem pro akreditaci DAkkS. Aktuální osvědčení je registrováno pod číslem D-PL-14486-01-00.

Trinkwasserlabor nach § 15 Abs. 4 der TrinkwV
Zulassung nach § 44 Infektionsschutzgesetz
Zulassung für amtliche Gegenproben nach § 43 LFGB
VLOG anerkanntes Labor

Aktuelle Stellenangebote


Produktionshelfer/in zur Nährmedienherstellung (m/w/d) in Vollzeit

Wir suchen Sie zur baldmöglichsten Verstärkung unseres Teams als


IT-Admin & SQL-DB Administrator/in (m/w/d)

Wir suchen Sie zur baldmöglichsten Verstärkung unseres Teams als


Kurierfahrer (auf geringfügiger Basis/Minijob) (m/w/d)

Wir suchen Sie zur baldmöglichsten Verstärkung unseres Teams als